Skip to main content

Lunch & Learn: Insikter från införandet av tredjepartsförsäljning av kollektivtrafikbiljetter

-
Online

Hur gick det när Trafikförvaltningen i Stockholm (SL) och Västtrafik öppnade upp sina system för att låta andra parter sälja deras kollektivtrafikbiljetter digitalt? I det här webbinariet får du ta del av projektpartners syn på utmaningar, framgångsfaktorer och lärdomar från införandeprocessen.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Under 2022 genomförde Expedition Mondial ett projekt med syfte att kartlägga framgångsfaktorer och utmaningar för att möjliggöra införande av digital hantering av kollektivtrafikbiljetter. Kartläggningen gjordes bland annat genom djupintervjuer med SL, Västtrafik och aktörer som säljer biljetter. Nu är resultaten analyserade, sammanställda och redo att presenteras. Välkommen att anmäla dig till Drive Swedens Lunch & Learn och ta del av lärdomarna!

Presentatörer:
- Sara Othman, tjänstedesigner, Expedition Mondial
- Felicia Palmqvist Nordling, tjänstedesigner, Expedition Mondial

Efter presentationen diskuterar bland annat Peter Rosenberg, affärsutvecklare, Västtrafik, Håkan Karlsson, projektledare, Stockholms Trafikförvaltning samt Audun M. Solheim, strategi- og utviklingssjef vid Kolumbus www.kolumbus.no vilken utveckling de ser som behövs för att öka takten för att möjliggöra tredjepartförsäljning. Samtalet modereras av Jens Tångefjord, affärsutvecklare vid Svensk kollektivtrafik.

Ta del av slutrapporten. (pdf)