Skip to main content

Lunch & Learn: Hur hållbart är Sveriges transportsystem?

-
Online

Hur hållbara är egentligen mobilitet och transporter idag? Vilka frågor kan förbättras väsentligt med hjälp av uppkoppling, delad mobilitet och automatisering? Vid detta lunchseminarium presenterades Trafikanalys årliga rapport där flera av dessa frågeställningar diskuterades. 

Arrangeras av: 
Drive Sweden

Drive Sweden's vision är att Sverige ska ta en ledande roll i att använda digital teknik så att våra transportsystem blir mer hållbara. Det innebär att ny digital teknik ska tillämpas, så att användning av fordon, gaturum och väginfrastruktur effektiviseras samt att miljöprestanda och trafiksäkerhet måste öka på systemnivå, med hjälp av digital teknik och digitala tjänster.

Vid detta lunchseminarium presenterades Trafikanalys årliga rapport där dessa frågeställningar diskuterades. 
Ta del av presentationen från mötet.  

Agenda:

12:00 - 12:05 Välkomna och introduktion till Drive Sweden
12:05 - 12:40 Presentation av Trafikanalys årliga rapport, Anders Brandén Klang, projektledare 
12:40 - 12:55 Frågestund 
12:55 - 13:00 Avslut

Ta del av Trafikanalys årliga rapport