Skip to main content

Kollektivtrafikdagen

-
Online

Välkommen till en digital och interaktiv mötesplats om kollektivtrafikens återkomst efter pandemin, hur resenärerna ska vinnas tillbaka och det uppkopplade transportsystemet.

Arrangeras av: 
Trafikforum

Kollektivtrafiken har drabbats hårt av pandemin och många resenärer har slutat resa med den. Mycket pekar på att det minskande kollektiva resandet kommer att bestå även efter pandemin – vilket skulle vara en utveckling stick i stäv mot Sveriges och EU:s klimatmål. Men det går att vända på trenden.

Så under Kollektivtrafikdagen presenteras nya grepp för att vinna tillbaka resenärernas förtroende för kollektivtrafiken. Under följande teman tar sig en stor skara talare an frågan om hur en återgång till det kollektiva resandet blir möjlig och hur framtiden för kollektivtrafiken kan se ut:

  • Analys av nuläget
  • Ekonomiska utmaningar och prognoser för framtiden
  • Hur ska kollektivtrafiken kunna utvecklas i det nya normala?
  • Det uppkopplade transportsystemet

Läs mer och anmäl dig här