Skip to main content

Klimatsmart mobilitet 2030 – nya projekt och den senaste utlysningen

-
Online

Välkommen den 9 november då vi diskuterar de projektansökningar som skickats in i den senaste utlysningen. Hur har det gått, vad tyckte ni om ansökningsprocessen, vad adresserar era projekt(idéer) och hur kan vi få projekten att bidra till våra gemensamma mål?

Arrangeras av: 
Drive Sweden & Viable Cities
En person mitt i en gata med trafik omkring sig som passerar snabbt.

Mötet riktar sig till engagerade inom Klimatsmart mobilitet 2030. Vill du veta mer, kontakta fredrik.olsson@drivesweden.net

Agenda

Introduktion – syfte och arbetssätt 
Vad vill vi åstadkomma, hur arbetar vi inom Klimatsmart mobilitet 2030 och hur bidrar projekten till helheten? 
Fredrik Olsson och Lars Johansson pratar om mål och projektportfölj.

Ansökningsprocessen och framgångsfaktorer 
Vad har vi lärt oss under ansökningsprocessen? Gemensam diskussion om vad som blev framgångsfaktorer, vilka hinder som uppstod och om huruvida den korta ansökningstiden påverkade er.
Dessutom presenteras några exempel på sökta och förhoppningsvis beviljade projekt.

Paus

Såddfinansiering och mindre projekt 
Utöver utlysningen och de projekt som startas genom den så har vi också fått medel för ett par mindre projekt som presenteras.

Workshop
Hur kan vi förbereda oss för att driva projekt och producera ansökningar till projekt?
  - Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna och största utmaningarna?

Hur kan vi se till att projekten gemensamt bidrar i arbetet mot målet om klimatneutral mobilitet 2030?
  - Hur kan vi samverka så att nyttorna från projekten blir allas våra gemensamma

Avslutande samtal