Skip to main content

Hearing: Vilka förutsättningar behövs för att skapa framtidens trafikregler?

-
Online

Drive Sweden och RISE bjuder in alla intresserade till en hearing för att diskutera vad som behövs i form av exempelvis nya regler eller andra åtgärder för att nå ett framtida system med maskinläsbara trafikregler. Digital information om vägnätet behövs redan i dag för olika applikationer och trafikstödjande IT-system, och kommer att få ökad betydelse i takt med uppkoppling och automatisering av vägtransportsystemet.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
RISE
skylt för övergångsställe

I ett internationellt perspektiv ligger Sverige i framkant när det gäller digital information om vägnätet, men det finns inte fullständiga och tillförlitliga data om trafikregler på hela vägnätet. En orsak är att det finns över 300 kommuner och myndigheter i Sverige som beslutar om trafikregler på lokal nivå, och deras processer för det är inte standardiserade. Det finns stor potential till förbättring, men en förutsättning för att kunna lösa frågan är att samla de aktörer som berörs av frågan och tillsammans försöka komma fram till en väl avvägd lösning.

RISE koordinerar ett projekt under namnet ”Framtidens trafikregler” där policylabb används som metod för att hitta former för en väg framåt. I projektet deltar aktörer från hela kedjan som berörs av frågan. Projektet undersöker bland annat vilka begränsningar som finns i nuvarande ordning för trafikreglering, hur förutsättningarna för förändring ser ut, hur en förändring skulle tas emot av de som utfärdar regler och av de som har nytta av informationen i maskinläsbart format. Vinnova finansierar projektet genom Drive Sweden. Projektet är en del av Drive Sweden Policy Lab

Hearingen inleds med en introduktion till området följt av en presentation av det pågående projektet. Sedan samtalar vi om behov och nyttor som digital information om trafikregler kan bidra till i samhället och samlar in era tankar kring möjliga lösningar och konsekvenser av dessa.