Skip to main content

Frukostseminarium - digitaliseringens roll för ett hållbart transportsystem

-
Online

Vid två frukostseminarier är det fokus på digitaliseringens roll i omställningen av logistiksystemet. Hur behöver organisationer i logistiksystemet rusta sig för att använda den nya tekniken. Välkommen! 

Arrangeras av: 
CLOSER
Bild som symboliserar digitalisering.

Välkommen att anmäla dig till två frukostseminarier med fokus på digitaliseringens roll i omställningen av logistiksystemet. För att ställa om behöver organisationer i logistiksystemet kunna fatta informerade beslut och ha möjlighet att använda den nya teknik som finns tillgänglig. 

Frukostmötena är mellan 08.00-09.00 och består av presentationer i 30 minuter och därefter tid för frågor. 

21 mars
Från digital transportinfrastruktur till effektiva och hållbara transporter

4 april
Autonoma, uppkopplade & elektriska transporter

Seminarierna arrangeras av programmet CLOSER som är en del av Lindholmen Science park.
Båda tillfällena modereras av Vanja Carlén och Per Olof Arnäs från CLOSER.