Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Framtidens stad med automatiserade transporter

11 september 2019 09:00 till 16:30
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
Scenarion, samhällsnytta och samverkan. Utvecklingen av uppkopplade och automatiserade går rasande snabbt – att planera städer tar tid.
Bild: Göteborgs Stad

Vilken plats kan självkörande fordon få i framtidens stadsutveckling och mobilitet? Hur kan vi se till så att teknikutvecklingen bidrar till de mål och utmaningar städer har? Hur får vi till stånd en bred samhällelig förankring?

På konferensen får du ta del av rapporter och projekt som bidrar med ny kunskap kring dessa frågeställningar. Utifrån detta öppnar vi upp för en spännande paneldiskussion, följt av en workshop, om hur städerna kan samverka och planera för en framtid med helt nya förutsättningar.

Agenda

 • Framtidsscenarier för självkörande fordon i Sverige
  Erik Almlöf, KTH
 • Utveckling av framtida mobilitet – med människan i centrum
  Vaike Fors, Högskolan i Halmstad
 • En framtid med självkörande fordon i Göteborg - underlag till fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg
  Anna Svensson och Monica Wincentson, Göteborgs Stad
 • Strukturplan Kista - autonoma fordon och automatiska transportsystem i fysisk planering
  Lukas Ljungqvist, Stockholms stad
 • Co-Exist - introduktion till eftermiddagens workshop
  Mikael Ivari, Göteborgs Stad
 • Paneldiskussion
 • LUNCH
 • Co-Exist workshop

Hålltider (preliminära)

09.30 – 10.00 Kaffe/te med smörgås
10.00 Programmet startar
12.00 Lunch
13.00 – 16.00 Workshop

Välkommen till detta samarrangemang mellan Drive Sweden, Göteborgs Stad och EU-projektet Co-Exist!   

Anmälan

skarmavbild_2019-06-04_kl._11.10.08.png        

Dagen efter, den 12 september, är du även välkommen till Drive Sweden Forum
Anmälan

Arrangeras av Drive Sweden, Göteborgs Stad och Co-Exist.