Skip to main content

Framtidens stad med automatiserade transporter

-
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Scenarion, samhällsnytta och samverkan. Utvecklingen av uppkopplade och automatiserade går rasande snabbt – att planera städer tar tid.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
Göteborgs Stad
Co-Exist

Vilken plats kan självkörande fordon få i framtidens stadsutveckling och mobilitet? Hur kan vi se till så att teknikutvecklingen bidrar till de mål och utmaningar städer har? Hur får vi till stånd en bred samhällelig förankring?

På konferensen får du ta del av rapporter och projekt som bidrar med ny kunskap kring dessa frågeställningar. Utifrån detta öppnar vi upp för en spännande paneldiskussion, följt av en workshop, om hur städerna kan samverka och planera för en framtid med helt nya förutsättningar.

Program

Kl. 09.30            Kaffe/te med smörgås serveras utanför konferenslokalen Pascal

Kl. 10.00 – 12.00

 • Välkommen och introduktion - moderator Suzanne Andersson, Göteborgs Stad 
 • Samverkan för utveckling av framtidens transportsystem - Sofie Vennersten, programchef Drive Sweden 
 • Framtidsscenarier för självkörande fordon i Sverige - Erik Almlöf, KTH 
 • Utveckling av framtida mobilitet – med människan i centrum - Vaike Fors, Högskolan i Halmstad 
 • En framtid med självkörande fordon i Göteborg – underlag till fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg - Anna, Svensson och Monica Wincentson, Göteborgs Stad 
 • Strukturplan Kista – autonoma fordon och automatiska transportsystem i fysisk planering - Lukas Ljungqvist, Stockholms stad 
 • Co-Exist – Hur planerar man för framtidens automatiserade transportsystem?Introduktion till eftermiddagens workshop - Mikael Ivari, Göteborgs Stad 
 • Paneldiskussion - moderator och dagens talare

Kl. 12.00 LUNCH

Kl. 13.00 – 16.00

 • Workshop: Hur kan städer bli ”Automation Ready”?
  Även om den tekniska utvecklingen går snabbt så finns det stora osäkerheter kring hur stads- och trafikplaneringen kommer påverkas framöver. Därför har Co-Exist utvecklat ett ”Automation Ready”-ramverk i syfte att hjälpa städer att bygga upp sin egen förmåga att planera för en framtid med ett ökande antal automatiserade fordon. Vid workshopen kommer ett utkast till ramverk att presenteras och som det därefter arbetas vidare med i gruppövningar.

Välkommen till detta samarrangemang mellan Drive Sweden, Göteborgs Stad och EU-projektet Co-Exist!   

Anmälan

       

Dagen efter, den 12 september, är du även välkommen till Drive Sweden Forum
Anmälan