Skip to main content

Framtidens kollektiva mobilitet – var sitter knutarna och vilka nya tjänster behövs?

-
Online

Detta seminarium handlade om vilka faktorer som styr människors val av resor och hur kan vi arbeta med att påverka normer och behov kopplat till resor. Presentationerna finns nu tillgängliga och kan laddas ned i pdf format längst ned på sidan. 

Arrangeras av: 
Drive Sweden/K2
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Hur människor reser har förändrats under de senaste årtiondena till följd av ny teknologi, utökade väg- och järnvägssystem och socioekonomisk utveckling. Pandemin visade tydligt att vi snabbt kan förändra vårt sätt att organisera våra liv och hur vi reser. Under detta webinarium dyker vi djupare ner i frågor om hur och varför vi reser - idag och imorgon. Hur kan vi arbeta med att påverka behov av resor och våra normer kring resande?

Resvanor och personlig mobilitet ligger ofta till grund för människors beslut om hur de reser. Normen kring den privatägda bilen är stark och bilen associeras fortfarande med en högre grad av frihet och kontroll.

Vid det här webinariet diskuterades det om dagens komplexa livspussel för många blir en ursäkt för att fortsätta bygga normen kring den privata bilen? Saknas det en tilltro till att faktiskt förändra dagens resemönster och styra om till andra transportalternativ?

Diskussionerna tog avstamp i rapporten “Framtidens kollektiva mobilitet” och studien “Hela resan” som är genomförd inom ramen för Trafikverkets regeringsuppdrag “Kombinerad mobilitet”. I programmet ingick även presentation av WSPs mobilitetsrapport: Resvanor före och efter pandemin", samt Resvanor som social praktik, hållbart resande i Living Lab Riksten" och Trender: människan , AI och mobilitet.  

 

Medverkande:

 • Alma Jacobson, Vinnova
 • Björn Öhman, Bouvier Advisory
 • Charlotte Mattfolk, IAMA
 • Charlotte Leijon, Energimyndigheten
 • Christer Ljungberg, Trivector
 • Ida Lemoine, Beteendelabbet
 • John Hultén, föreståndare Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2).
 • Kata Nylén, Klimatpsykologerna
 • Katarina Graffman, Inculture
 • Karl Bertilsson, Trafikverket
 • Karolina Pamp, Karolina Pamp AB
 • Malin Henriksson, Mistra Sams/VTI 
 • Mia Hesselgren, Mistra Sams/KTH
 • Maria Stenström, 2030-sekretariatet

Elias Arnestrand, Drive Sweden, modererade mötet.

Webinariet är del av en serie som under våren 2023 gör nedslag i de fem fokusområden som beskrivs i rapporten Framtiden Kollektiva Mobilitet. Läs mer på radslaget.se