Skip to main content

Framtidens kollektiva mobilitet: Nya resvanor med mer individanpassade tjänster

-
Online

Det finns ett ökat behov att förstå resenärers och kunders behov i syfte att utveckla kollektivtrafikens tjänster och andra delade mobilitetstjänster för att kunna erbjuda hållbar mobilitet. Vid det här mötet berättade Skånetrafiken, Volvo On Demand, VOI och GoMore om hur de arbetat med att kundanpassa sina mobilitetstjänster utifrån identifierade behov.

Arrangeras av: 
Drive Sweden/K2
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Under mötet diskuterades även hur de olika tjänsterna idag och i framtiden kan komplettera varandra för att bidra till att lösa mobilitetspusslet.

Agenda:

9:00 Välkommen och introduktion av Drive Sweden och Rådslaget
        Malin Andersson, programchef Drive Sweden

9:10 Fyra företagspresentationer 

10.00   Paneldiskussion och frågor

  • Annika Molin, strateg hållbart resenärsmöte, Skånetrafiken
  • Johan Sahlin, CCO & Sustainability Lead, Volvo On Demand
  • Viktor Olejnik, Country Manager Sweden, VOI
  • Klara Bergkvist, Head of GoMore Sweden

10.30  Mötet avslutas

Mötet leddes av Sofia Löfstrand, programledare vid Lindholmens Science park.

Seminariet var det fjärde i den serie som under våren 2023 gör nedslag i de tre fokusområdena som beskrivs i rapporten Framtidens kollektiva mobilitet.