Skip to main content

Framtidens kollektiva mobilitet - Förändrade former för organisation och finansiering

-
Online

Om vår kollektivtrafik omformas till att bli en bredare kollektiv mobilitet – hur behöver då kollektivtrafikens organisation och finansiering utvecklas? Välkommen när vi dyker ner i denna fråga och fortsätter att syna hur vi kan driva på utvecklingen av framtidens kollektiva resande.

Arrangeras av: 
Drive Sweden/K2
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Även om kollektivtrafiken fått större uppmärksamhet de senaste decennierna bygger befintlig organisation och finansiering av transportsystemet i stor utsträckning på den privata bilen som norm. I dagens organisering uppstår ofta problem inom och mellan organisationer och myndigheter på olika nivåer. Visionen om ett nytt samhällskontrakt för kollektiv mobilitet förutsätter en organisering och finansiering med tydligare fokus på funktionaliteten som ska uppnås och effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur. Samtidigt behöver olika tjänster knytas samman med samhällsplanering på lokal, regional och nationell nivå.

Behövs mer långsiktigt stabila förutsättningar för att finansiera åtgärder som inte enbart avser infrastruktur? Finns behov av ett tydligare nationellt ansvar för kollektiv mobilitet? Vilken nationell digital infrastruktur krävs? Detta tittar vi närmare på under detta webbinarium!

Under webbinariet kommer bland annat detta presenteras:

  • En rykande färsk rapport från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, på temat ansvarsfördelning och finansiering i svensk kollektivtrafik
  • Trafikverkets regeringsuppdrag inom kombinerad mobilitet, med information om en kommande rapport om organisering av digital infrastruktur 
  • Hur man arbetar med nationell digital infrastruktur i Norge, av norska Entur 

Utdrag ur agendan

Ansvarsfördelning och finansiering i svensk kollektivtrafik - idag och imorgon
Jens Portinson Hylander, K2 

Organisering av digital infrastruktur
Daniel Rudmark, RISE
Clas Roberg, Trafikverket

Nationell digital infrastruktur för kollektiv mobilitet i Norge
Andreas Tryti, Entur

Panelsamtal: Utvecklingsmöjligheter i hur vi organiserar och finansierar kollektiv mobilitet 
Sara Rudin, SKR
Johan Wadman, Svensk kollektivtrafik
Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet
Moderator: John Hultén

Hur samspelar digitaliseringen med hur vi organiserar kollektiv mobilitet?
Gerhard Wennerström, Samtrafiken
Tommy Vestlie, IUS
Caroline Andersson, Governo

Under eventet, som leds av Elias Arnestrand och Sofia Löfstrand kommer du också få veta mer om vad som sägs i Rådslagets "Framtidens kollektiva mobilitet" och få möjlighet att ställa frågor.

Detta webinarium är del av en serie som under våren 2023 gör nedslag i de fem fokusområden som beskrivs i rapporten Framtiden Kollektiva Mobilitet. Läs mer på radslaget.se