Skip to main content

Framtiden formas på Forum!

Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Drive Sweden Forum är mötesplatsen för aktörer som vill ligga i framkant och bidra till att driva på utvecklingen av digitaliserade, uppkopplade och delade mobilitetslösningar för att öka takten mot ett hållbart transportsystem.

Arrangeras av: 
Drive Sweden

Konferensen är indelad i tre huvudspår. Programmet uppdateras löpande med talare och programpunkter. 

Projektresultat
Under dagen får du ta del av resultat och lärdomar från nydanande projekt som på olika sätt främjar omställningen till ett hållbart transportsystem och på sikt bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Delad mobilitet
Drive Sweden har finansierat flera projekt med fokus på att förstå och utveckla kunskapen kring digital teknik, affärsmodeller och policies för att utveckla förutsättningarna för delad mobilitet. Under Forum tar vi pulsen på hur långt utvecklingen kommit i Sverige och utomlands, vad tycker användarna och vilka hinder kvarstår för att driva på utvecklingen?  

Utställning
I samband med pauserna finns det gott om tid att mingla och besöka företag, partners och projektdeltagare som har utställningar i direkt anslutning till konferenssalen.

Praktisk information:
Tid: 10.00-16.00 och 16.00-18.00 är det efterföljande förfriskningar och mingel.
Plats: Lindholmspiren 3-5, Stora konferensen. 
Kostnad: Konferensen inklusive måltider är avgiftsfri.
Kommunikationer: Buss eller båt från Göteborgs central tar cirka 10 minuter.
Ladda ned appen Västtrafik ToGo för detaljerad information.
Boende: Det finns flera hotell på Lindholmen.
Anmäl: Senast 31 augusti.
Kontaktlinn.boke@drivesweden.net