Skip to main content

Elsparkcyklar - en del av morgondagens hållbara transportsystem?

-
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Lindholmenspiren 3-5, Göteborg

Hanteringen av dagens elscootrar ger oss viktiga ledtrådar till hur vi kan använda offentlig-privat samverkan och nya, delade lösningar för att bygga morgondagens hållbara transportsystem. Därför anordnas det på måndag den 4 april en rundabordskonferens om hantering av mikromobilitet med syftet att sprida framgångsrika metoder och etablera samverkan för en bättre integrering av mikromobilitet i städer.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
RISE
Research Institutes of Sweden
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Att kraftigt minska utsläppen från transporter är avgörande för att klara klimatmålen. Nya, delade mobilitetstjänster kommer vara en viktig komponent i omställningen och mikromobilitet är ett bra och tydligt exempel på en ny mobilitetstjänst som på bara ett fåtal år fått stor spridning globalt och i Sverige. Privata operatörer bygger upp tjänster på kommersiella grunder som kunderna uppskattar. Samtidigt försöker myndigheter, kommuner och polis med stöd av lagar och regelverk sätta ramarna för marknaden och styra mot samhälleliga mål.

Utmaningarna för området är flera och den 4 april bjuder vi nu in till ett rundabordssamtal för att sprida framgångsrika metoder och etablera samverkan för en bättre integrering av mikromobilitet i städer. 

Rundabordssamtalet riktar sig till dig som regelbundet arbetar med mikromobilitet, såväl hos en operatör som hos en stad. Vi siktar på att få in många perspektiv och stort fokus kommer att ligga på stads- och trafikplanering, hållbarhet, trafiksäkerhet och inte minst samverkan mellan olika aktörer.

Under samtalet bygger vi vidare på det som redan gjorts och samlar ihop det som pågår. På förmiddagen presenteras resultat från svensk forskning och goda exempel från städer i Europa och Sverige. Efter mingellunchen sätter vi oss ned för samtalsledda kunskapsutbyten mellan deltagande kommuner och med inspel av elsparkcykeloperatörerna. Arrangörerna kommer att dokumentera det viktigaste som kommer fram vid borden så att det kan delas med alla. 

För att rundabordskonferensen ska ta upp rätt frågor får ni gärna fylla i en kort enkät. Meddela i så fall kent-eric.lang@ri.se att du vill bidra till den.

Vi ser fram emot givande samtal och att ses den 4:e april!