Skip to main content

Drive Sweden temaområdesmöte: Samhällsplanering – Digitala trimningsåtgärder

-
Online

I takt med att samhället kopplas upp och fordon blir smartare ökar vår förmåga att använda data och digitala åtgärder i planeringen av transportsystemet. Det innebär att problem som tidigare krävde att ny kapacitet tillfördes kan lösas på nya sätt. För att föra arbetet med detta framåt söker nu Trafikverket kommunala perspektiv för att lösa trafikproblematik genom digital trimning av befintliga system. Detta vill vi diskutera den 28 september!

Arrangeras av: 
Drive Sweden
korsning med ljus från bilar som åker

Med hjälp av digitala lösningar kan vi motverka köbildningar, optimera transporter och säkra miljön för alla aktörer som rör sig i transportsystemet utan att bygga om vägen. Möjligheterna är stora och vi kan redan idag nyttja tekniken, datakällor och smarta fordon för att genomföra stegvis förändring mot ett uppkopplat transportsystem.

Redan nu finns ett antal idéer för trimningsåtgärder som kommer att presenteras, men det behövs fler. Mer kunskap och insikter eftersträvas från Trafikverkets sida, speciellt i relation till tillämpning och regional och kommunal trafikproblematik.”

Ambition

 • Tillsammans vidga vår kunskap om nytänkande åtgärder för trafikproblematik
 • Öppna samtal för implementeringsnära digitala trimningar och hur Trafikverket kan stötta er på vägen dit
 • Samverka för att finna ett eller flera potentiella case som kan bana väg för en ny åtgärdsbank

Agenda

 • Uppdatering från Trafikverket
  Olof Johansson och Johannes Berg från Trafikverket om hur digitala trimningsåtgärder är ett prioriterat område i deras färdplan mot ett digitaliserat transportsystem och vilka möjligheter som finns att nyttja befintlig teknik, datakällor och samverkan för att optimera nyttan av befintliga system här och nu.
 • Perspektiv från en kommunal panel
  Ett par olika kommuner med olika förutsättningar ger sin syn och öppnar en dialog med Trafikverket om vad som krävs för implementering.
 • Workshop för att samla på case och åtgärder
  Vi jobbar tillsammans fram case för att jobba vidare på, kanske kan vi lösa något redan nu eller lägga grunden för spännande projekt. Vad vill vi och vad kan vi göra?

Deltagare

Vi samlar en mix av marknadskompetens och vill ha många perspektiv och insikter kring trafikproblematik på regional och kommunal nivå. Vi vill därav välkomna er, trafikplanerare och alla andra som arbetar nära dessa frågor att delta under temadagen.