Skip to main content

Drive Sweden Lunch & Learn: Från kollektivtrafik till kollektiv mobilitet

-
Online

Välkommen att ta del av slutsatserna från den nya rapporten Framtidens kollektiva mobilitet, som fokuserar på kollektivtrafikens möjligheter i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Hur bör kollektivtrafiken utvecklas, vilka transportslag ska vi lätt kunna använda tillsammans och vilken roll spelar det kollektiva resandet? Detta kommer K2 nationellt centrum för kollektivtrafik att presentera för oss!

Arrangeras av: 
Drive Sweden & K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll i omställningen till ett samhälle med hållbart resande. Men för att omställningen ska ske räcker det inte att bara göra mer av samma. Nya lösningar behöver knytas samman med etablerade. Det konstateras i den nya rapporten Framtidens kollektiva mobilitet, riktad till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå och som tagits fram av ett 80-tal experter. 

Under detta Lunch & Learn kommer John Hultén, föreståndare för K2 nationellt centrum för kollektivtrafik, presentera slutsatserna från rapporten.

Visionen och förslagen har tagits fram inom “Rådslaget”, ett initiativ som involverat experter inom kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster och stadsutveckling. Experterna föreslår att det som idag är kollektivtrafik utvecklas till en bredare kollektiv mobilitet, som även innefattar nya delade mobilitetstjänster.

Agenda

Introduktion
Malin Andersson, Drive Sweden och Elias Arnestrand, Drive Sweden & K2 nationellt centrum för kollektivtrafik

Presentation av rapporten Framtidens kollektiva mobilitet
John Hultén, K2 nationellt centrum för kollektivtrafik

Q&A
Samtal om det som framkom i presentationen, tillsammans med:
Dan Nerén, Nordic Public Policy Lead Tier
Bianca Byring, Kollektivtrafikstrateg Region Västerbotten
Under denna punkt kommer även du som deltagare kunna skicka in frågor.

Avslut