Skip to main content

Demonstrationsdag - självkörande buss och leveransrobot

-
Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats 2, Göteborg.

I slutet av maj bjöd Johanneberg Science Park in till presentationer och demo av roboten Hugo och den självkörande bussen som har varit under utveckling och i drift på Chalmersområdet. Vid evenemanget medverkade alla projektpartners och presentationer av lärdomar och vilken nytta de ser att detta skapar framåt. Du kan ta del av allas presentationer i pdf-format längre ned. 

Självkörande buss och robot-redigerad

I ett inte allt för avlägset framtidsscenario sköts allt fler av våra transporter av autonoma fordon. Det kan handla om den sista biten av en transport- eller leveranskedja, när människor ska ta sig från kollektivtrafiken till sin slutdestination eller varor ska fraktas från en transportcentral ut till slutkund. Dessa korta sträckor är ofta både dyra och miljöbelastande och mycket finns att vinna på en effektivisering. 

Arton partners från bland annat universitet, fastighetsägare, mjukvaru- och produktutvecklare samt olika aktörer inom stadsutveckling har undersökt frågan utifrån områden som fordonsteknik, transporteffektivitet, användarperspektiv, affärsmodeller och stadsutvecklingspotential. 

I programmet medverkade: 

Självkörande transporter – en del av morgondagens stadsbild?
Peter Eriksson, styrelseordförande Drive Sweden samt tidigare bostads- och digitaliseringsminister.

Presentationer

Se filmen där roboten Hugo och den självkörande bussen samverkar i verklig miljö. 

Karin Weijdegård, Johanneberg Science Park modererade mötet. 

Aktiviteten är en del av projektet Samverkande Autonoma Transporter (SAT) och en del av projektet SHOW som är finansierat genom EU Horizon 2020.
Projektet Samverkande Autonoma Transporter finansieras genom Drive Sweden. Läs mer om projektet.