Skip to main content

Demonstrationsdag - självkörande buss och leveransrobot

-
Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats 2, Göteborg.

Välkommen att medverka när roboten Hugo och den självkörande bussen demonstreras utomhus på Chalmersområdet. Vid evenemanget kan du träffa alla projektpartners och ta del av deras lärdomar och vilken nytta de ser att detta skapar framåt.

Självkörande buss och robot-redigerad

I ett inte allt för avlägset framtidsscenario sköts allt fler av våra transporter av autonoma fordon. Det kan handla om den sista biten av en transport- eller leveranskedja, när människor ska ta sig från kollektivtrafiken till sin slutdestination eller varor ska fraktas från en transportcentral ut till slutkund. Dessa korta sträckor är ofta både dyra och miljöbelastande och mycket finns att vinna på en effektivisering. 

Arton partners från bland annat universitet, fastighetsägare, mjukvaru- och produktutvecklare samt olika aktörer inom stadsutveckling har undersökt frågan utifrån områden som fordonsteknik, transporteffektivitet, användarperspektiv, affärsmodeller och stadsutvecklingspotential. 

Program: 

Självkörande transporter – en del av morgondagens stadsbild?
Peter Eriksson, styrelseordförande Drive Sweden samt tidigare bostads- och digitaliseringsminister.

Presentationer

  • Test och utveckling leveransrobot: Hugo Delivery
  • Digital samverkan mellan trafikslag: Keolis, Hugo Delivery, Ericsson
  • Stadsutvecklingsperspektiv: Johanneberg Science Park
  • Affärsmodeller: Handelshögskolan Göteborgs universitet
  • Transporteffektivitet: Chalmers Technology Management and Economics
  • Användarperspektiv: Chalmers Design and Human Factors, Hugo Delivery, PostNord, Trafikkontoret

Roboten Hugo och den självkörande bussen visas utomhus.

Frukost serveras från kl 7.30. 
Seminariet startar kl 8.00.
Modererar gör Karin Weijdegård, Johanneberg Science Park. 

Aktiviteten är en del av projektet Samverkande Autonoma Transporter (SAT) och en del av projektet SHOW som är finansierat genom EU Horizon 2020.
Projektet Samverkande Autonoma Transporter finansieras genom Drive Sweden. Läs mer om projektet och partners via länken nedan. 

Välkommen!