Skip to main content

AI och visualisering för omvärldsbevakning – hantera komplex och omfattande information

-
Online

Att på kort tid bilda sig en uppfattning om ett forskningsfält, ett ämnesområde, en omfattande utredning eller rapportering är en utmaning för många professioner. Vad är värt att undersöka djupare, “vad säger forskningen”, vad verkar höra samman? På detta Lunch & Learn berättar vi om ett exempel där visualisering och semantisk analys med hjälp av machine learning kombinerades för att angripa utmaningen i ett kartläggningsprojekt (state of the art).

Arrangeras av: 
Drive Sweden & AI Sweden together with University of Borås

(Eventet hålls på engelska)

Gustaf Nelhans and Johan Eklund from the Data as Impact Lab at University of Borås will talk about how they first used bibliometric methods to map and analyze relevant literature and investigate the content and metadata. After doing so, they then proceeded to make semantic analyses on the identified articles. They developed a strategy for extracting phrases that could constitute answers to specific questions. The approach, known as question answering (QA), uses deep learning and language modeling (SciBERT).

Find out more about this and their useful results during this exciting Lunch & Learn.

Sign up here