Skip to main content

Seminarium: Automatiserade fordon

-
Riverspot, Södra Frihamnspiren 1, Göteborg

Den 18 mars går starten för Volvkoncernens deltagande i EU Truck Platooning Challenge. På initiativ av det holländska EU-ordförandeskapet kommer flera lastbilskolonner med fordon som kommunicerar trådlöst och kör tätt efter varandra i så kallad platooning, att köra genom Europa till Rotterdam. Syftet är att ta ett steg närmare införandet av platooning i Europa. I samband med starten arrangerar Volvokoncernen ett seminarium om möjligheterna med automatisering.

Arrangeras av: 
AB Volvo

Hur bidrar automatiserade fordon till minskad bränsleförbrukning, ökad transporteffektivitet och ökad trafiksäkerhet? Vilka är samhällsvinsterna och vilka hinder finns idag för att utnytja tekniken?

Medverkande: Torbjörn Holmström, Chief Technical Officer Volvokoncernen, Johan Nyhus, ordförande Trafiknämnden i Göteborg, Maria Krafft, måldirektör Trafikverket samt Anders Kellström, projektledare för Volvokoncernens deltagande i EU Truck Platooning Challenge.

Tid: Fredag den 18 mars kl 13.00-14.30

Plats: Riverspot, Södra Frihamnspiren 1, Göteborg

För anmälan maila joakim.jakobsson@volvo.com
Efter seminariet serveras kaffe och fika.
 

Vägbeskrivning

Med kollektivtrafik: Åk till busshållplats Frihamnsporten (linje 55) eller spårvagnshållplats Frihamnen (linje 5, 6 och 10), promenera därefter i ca 5 minuter till Södra Frihamnspiren 1.

Med bil: Från centrum, ta Götaälvbron mot Hjalmar Brantingsplatsen. Ta därefter avfarten mot Frihamnen och följ vägen. När du kommer över bron tar du den tredje avfarten i rondellen, in på Södra Frihamnspiren.
Från E6, håll till vänster i Tingstadstunneln norrut och in på väg 155 mot N Älvstranden. Följ väg 155 till Brantingsmotet, ta avfart mot Centrum och Frihamnen, in på Hjalmar Brantingsgatan. Ta avfart mot Frihamnen och sedan vänster i T-korsningen. Ta därefter den andra avfarten i rondellen, in på Södra Frihamnspiren.

Parkering: Parkeringplatser finns på Södra Frihamnspiren i anslutning till lokalen för seminariet.