Skip to main content

Informationsmöte om Drive Swedens Öppna Utlysning

-
Webinar

Nu finns nya möjligheter till finansiering från Vinnova för projekt inom Drive Sweden som är inriktade mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet samt fokuserar på hur automation kan bidra till mer miljövänliga person- och godstransporter.

Den 22 december kl 10.00-11.00 är du välkommen att delta i ett informellt Informationsmöte om Drive Swedens Öppna Utlysning i webinar-form.

Obs: Anmäl dig senast dagen innan infomötet.

  • Vi kommer då att beskriva utlysningen i övergripande drag, men framförallt öppna upp för frågor till programledningen.
  • Länk till detta webinar kommer mailas ut till de som anmäler sig.

Anmälan 22 december