Skip to main content

Drive Sweden, Round Tables - Städer & Användare

-
Dome of Visions, Lindholmsplatsen. Lindholmen Science Park

Föreställ er vardagslivet i automatiserade framtida städer. Hur kan vi skapa en stad som är bra att bo och leva i med hjälp av uppkopplade, automatiserade och delade fordon?

Arrangeras av: 
Drive Sweden

Under denna rundabordsdiskussion vill vi diskutera frågor om hur man tar med människors perspektiv in i planering och utveckling av framtida smarta städer med hjälp av nya smarta mobilitetslösningar. Hur engagerar vi människor till att tänka på hur framtida uppkopplade och automatiserade fordon kan vara en del av deras vardag, för att göra det enklare och mer hållbart? Hur kan vi se till att den tekniska utvecklingen av uppkopplade och automatiserade fordon bygger på förståelse för vilken typ av byggda miljöer människor faktiskt vill bo i? Och hur kommer olika kulturella sammanhang in i denna utveckling?

Med denna diskussion vill vi bjuda in rundabords-deltagare att tillsammans fundera på hur man ser bortom uppenbara idéer om hur man ska nå allmänhetens acceptans av framtida smart mobilitet och istället tänka på vad som är acceptabelt vad gäller vilket samhälle vi vill skapa. Kort sagt kommer detta rundabords-samtal att erbjuda möjligheter till inspiration och idéutbyte om hur man skapar en stad med människor, istället för för människor, och hur smart mobilitet kan vara en del av denna process.

Program:

  • 09.00-09: 30 Kaffe
  • 09:30 Välkommen - Jan Hellåker, Programchef Drive Sweden
  • 09:40 Keynote - Smart Mobilities for Human Urban Futures - Sarah Pink, framstående professor från RMIT University, Australia
  • 10:00 Autonoma fordon som en del av fördjupningen av den övergripande planen för centrala Göteborg: Drive Sweden Strategic Project I - Anna Svensson & Monica Wincentson, Innovation och utveckling inom stadsbyggnad, Göteborgs Stad
  • 10:15 AHA: Drive Sweden Strategic Project II - Vaike Fors, Ass. Professor, Högskolan i Halmstad & Suzanne Andersson, Utvecklingsstrateg & internationella relationer, Göteborgs Stad
  • 10:20 Workshop börjar (inklusive fika) - Leds av Tor Skoglund, SWECO
  • 12:00 Sammanfattning
  • 12:30 Avslutning

Anmäl dig här