Skip to main content

Enskilda projekt

Personer sitter runt ett bord och har en workshop men post-it lappar, papper och penna

Har du en projektidé?

Läs mer om stegen i vår öppna process nedan och mejla programoffice@drivesweden.net, så tar kansliet kontakt med dig!

 1. Projektkonsortiet pitchar idén för programkontoret och får då inspel till vad ansökan bör innehålla, potentiella samverkansparter, erfarenheter från andra projekt etc. Pitch sker enligt presentationsmall.
   
 2. Projektkonsortiet skickar in ansökan inklusive budget till programkontorets bedömning och närvarar vid möte för att svara på frågor.
   
 3. Ansökan itereras ofta med deltagare i programkontoret, utskott el dylikt.
   
 4. När programkontoret godkänt ansökan skickas den till styrelsen för tillstyrkan eller avrådan.
   
 5. Projektkonsortiet deltar på styrelsemöte för att beskriva projektet och svara på styrelsens frågor. Om styrelsen tillstyrker projektet skrivs ansökan in på Vinnova portalen för myndighetens slutliga beslut. Det händer ofta att ansökan itereras med utskott från styrelsen, om det finns kvarstående frågetecken.
   
 6. Sökanden skickar in ansökan på Vinnovas portal. Vinnova beslutar om projektet.
Image
Drive Sweden projektgenerering