Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Studie av kommunikationsbehov

I framtiden kommer platoonkörning med stor sannolikhet bli vanlig på svenska vägar och potentialen för bränslebesparing i transportsektorn är stor.

Detta projekt kommer utreda kommunikationsbehovet mellan lastbilar i platoon och omgivande trafik i syfte att bibehålla fördelarna med platooning i så många trafiksituationer som möjligt. 

Mål för projektet:

  • Utifrån bränslebesparingsdata från European Truck Platooning Challenge (ETPC) bedöma nyttan med att undvika att platoonen bryts upp genom ändamålsenlig kommunikation med omgivande trafik
  • Kartlägga och följa upp erfarenheter från tidigare platooningprojekt med avseende på interaktion med omgivande trafik
  • Ta fram behov och kravställning m.a.p. kommunikationsbehov för extern signalering för fordon som ingår i en platoon
  • Definiera use-cases och utvärderingskriterier för framtida utvärdering 

Projektet är nu avslutat

Ladda ner slutrapport

Projektet har inte funnit något entydigt behov av att införa extern signalering på
lastbilskonvojer. Beteendet i trafiken skiljer sig markant mellan USA och Europa. Naturalistiska studier i USA visar att det inte finns några cut-ins då avståndet mellan lastbilar är 30 m eller lägre. I Europa sker cut-ins även vid avstånd på 22 m vid platooning med ACC. Det finns alltså potential att spara bränsle om cut-ins kan undvikas. Use-cases som kan användas för utvärdering i simulatorstudie eller naturalistiska studier är: påfarter, omkörningar, filbyte vid vägarbete och avfarter.

För mer information om projektet, kontakta:
Cristofer Englund, RISE Viktoria
E-post: cristofer.englund@viktoria.se
Telefon: +46 708 560 227

Projektperiod:
2016

Projektpartners:
RISE Viktoria, Scania CV, AB Volvo