Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

VIDEO: Swedish Transport Administration's Roadmap to a digitized road transport system 2022

On June 2, we took a closer look at the Swedish Transport Administration's Roadmap for a digitized road transport system 2022. During the event we received a presentation of the roadmap, followed by a Q&A session with Olof Johansson, program manager at the Swedish Transport Administration. What areas do they believe that we should focus on and why? Find out here!

(The event was held in Swedish)

I slutet av april presenterade Trafikverket Färdplan digitaliserat vägtransportsystem 2022. Planen, som visar myndighetens samlade riktning inom området, innehåller 34 konkreta åtgärder som ska spegla nya förutsättningar, utvecklingsbehov och åtgärdsförslag som bidrar till tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

Den 2 juni arrangerar Drive Sweden ett Lunch & Learn tillsammans med InfraSweden2030 där Olof Johansson, programchef på Trafikverket, berättar mer om färdplanen.

Eventet sändes den 2 juni 2022.