Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

VIDEO: Climate-smart Mobility 2030

The necessary technical solutions for transitioning to climate-smart mobility exist, but how do we accelerate the transition? During this year's flagship event for Klimatsmart Mobility 2030, which took place on June 14 during H22 in Helsingborg, a number of key actors gathered to discuss different ways forward. These included mobility hubs and shared mobility, who owns what issues and Swedish cities' work to prevent climate change.

(The event was held in Swedish)

Viable Cities mission är klimatneutrala och hållbara städer till år 2030 och Drive Swedens vision är att skapa hållbara och säkra mobilitetssystem för människor och gods som är tillgängliga för alla. Inom Klimatsmart Mobilitet 2030 samlar vi våra organisationer och ger möjligheter för två olika ekosystem att finna varandra och nya vägar framåt för att driva på utvecklingen av hållbara initiativ.

Den 14 juni höll vi vårt andra gemensamma event, under H22 i Helsingborg. Vi utforskade omställningen till klimatsmart mobilitet i städer med hjälp av utblickar, panelsamtal och inspirerande exempel.

Under förmiddagen hölls ett publikt event som sedan följdes av olika workshoppar. Agendan för det publika eventet såg ut som följer:

  • Viable Cities, Drive Sweden och Helsingborgs stad hälsar välkommen
  • Utblick – Hur ligger vi till i arbetet för klimatsmart mobilitet? – introduktion till temat
  • Klimatneutrala Helsingborg 2030 – en inblick i stadens arbete
  • Omställning till framtiden klimatsmarta transporter – hur ska det gå till?
    • Block 1: Delade och kombinerade persontransporter – i staden och på landet
    • Block 2: Effektiva och klimatsmarta godstransporter
  • Reflektioner
  • Insikter och nästa steg med Viable Cities, Drive Sweden och Helsingborgs stad

Se hela eventet i videon!