Skip to main content

VIDEO: Automated vehicles – what infrastructure needs to be in place?

Friday, April 29, 2022

What is needed of the infrastructure in order to use automated vehicles and advanced driver-assistance systems to a greater extent? This was discussed during a Lunch & Learn where the Swedish Transport Administration shed light on important aspects in the wake of a new report from them.

(The event was held in Swedish)

I november förra året gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redogöra för vilka krav som ska ställas på den statliga väginfrastrukturens tillstånd samt redogöra för behov av åtgärder för att möjliggöra användning av automatiserade fordon. Till sommaren ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet. 

Den 21 april arrangerade vi ett Lunch & Learn tillsammans med InfraSweden2030 där Lina Wells och Kenny Dolleris från Trafikverket berättade mer om uppdraget och svarade på frågor.