Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Round table discussion on micromobility

28 June 2022 10:00 to 12:00
Online
On April 4, a number of different actors met and discussed the management of micromobility - and now it's time to follow up that conversation. On June 28, we invite you to a digital meeting where we take the collected thoughts further, reconcile what has happened since the last time and see a proposal for continuation through a collaborative project.
Electric scooters. Photo: Christina Spinnen on Unsplash.

(The event will be held in Swedish)

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer. Mikromobilitet är ett bra och tydligt exempel som på endast fyra år fått stor spridning globalt och i Sverige. Privata operatörer bygger upp tjänster på kommersiella grunder som kunderna uppskattar. Myndigheter, kommuner och polis försöker med stöd av lagar och regelverk sätta ramarna för marknaden och styra mot samhälleliga mål. Nya normer som accepteras av flertalet måste utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Detta diskuterades under ett möte den 4 april – här kan du se det eventet – och nu följer vi upp de samtal som fördes då.

Denna gång kommer vi att uppdatera varandra om läget och syna ett förslag från RISE till fortsättning genom ett samarbetsprojekt.

Mer info om eventet kommer och tipsa gärna kollegor i din organisation som du tycker borde anmäla sig! 

Den 11 oktober kommer vi att följa upp detta möte med ett nytt, på Lindholmen Science Park i Göteborg. Gör en notering för det i kalendern redan nu!

Har du frågor? Eller vill du anmäla dig redan nu? Hör av dig till kent-eric.lang@ri.se

Mötet hålls via Teams – anslut här

Arranged by Drive Sweden och RISE - Research Institutes of Sweden.