Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Kick-off: Drive Sweden's and Viable Cities' Climate-smart Mobility 2030

4 June 2021 10:00 to 12:00
Online
Welcome to be a part of Drive Sweden's and Viable Cities' new collaboration where we investigate how cities and actors within the ecosystem for future mobility can solve the challenges on the road towards more sustainable cities. Together we will push the development and create prerequisites for Swedish cities to take the lead in the race towards climate-neutral cities.
En person står bland trafik i en stad.

(The event will be held in Swedish)

Utsläppen av växthusgaser i städerna kommer till största delen från transporter, av människor och gods. Nu kraftsamlar Viable Cities och Drive Sweden genom Klimatsmart Mobilitet 2030, som lanseras vid vårt första gemensamma event, den 4 juni, 10.00–12.00.

Viable Cities mission är klimatneutrala och hållbara städer till år 2030. Drive Swedens vision är att skapa hållbara och säkra mobilitetssystem för människor och gods som är tillgängliga för alla. 

Den 4 juni utforskar vi omställningen till klimatneutral mobilitet i städer med hjälp av internationella utblickar, paneldiskussioner och inspirerande exempel.

På programmet:

  • Sofie Vennersten och Olga Kordas, programchefer vid Drive Sweden och Viable Cities, berättar mer om samarbetet.
  • Matthew Baldwin, EU-kommissionen, ger en inblick i EU:s arbete för klimatneutral mobilitet
  • Anna Kramers, programchef Mistra SAMS, KTH, gör en global spaning
  • Dan Hill, strategisk designer Vinnova, guidar till framtidens gator

Dessutom tittar vi närmare på mobilitet som tjänst, klimatneutrala godstransporter och på framtidens kvarter.

Välkommen!

Anmäl dig här

 

Arranged by Drive Sweden & Viable Cities.