Skip to main content

Workshop: How do we shape the future, collective mobility?

-
Online

Can collective travel help us in the work to make our cities climate neutral and how can we shape our collective travel? Welcome to a workshop where we delve into this topic, based on the report Framtidens kollektiva mobilitet, produced by K2 National Knowledge Center for Public Transport!

Arranged by: 
Drive Sweden, Viable Cities & K2
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

(The event will be held in Swedish)

Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll i omställningen till ett samhälle med hållbart resande. Men för att omställningen ska ske räcker det inte att bara göra mer av samma. Nya lösningar behöver knytas samman med etablerade. Det konstateras i den nya rapporten Framtidens kollektiva mobilitet, riktad till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå och som tagits fram av ett 80-tal experter. Detta presenterades under ett Lunch & Learn som Drive Sweden höll ihop med K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik den 10 november.

Under denna digitala workshop kommer vi djupdyka i resultaten från rapporten och vad visionen som presenteras innebär för olika aktörer i transportsystemet.

Visionen och förslagen har tagits fram inom “Rådslaget”, ett initiativ som involverat experter inom kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster och stadsutveckling. Experterna föreslår att det som idag är kollektivtrafik utvecklas till en bredare kollektiv mobilitet, som även innefattar nya delade mobilitetstjänster.

Mer information om agendan kommer senare