Skip to main content

Roundtable discussion on managing micromobility - the third meeting

-
Visual Arena, Lindholmen Science Park

On the 11th of October Drive Sweden and RISE arranged a third round table discussion on how market and society can steer towards societal goals for micromobility and how a better integration of new mobility solutions in cities can be designed. Find the presentations from the meeting here.

Arranged by: 
Drive Sweden & RISE
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

(The event will be held in Swedish)

Konferensen följde på två tidigare möten som fokuserat på ovanstående områden och på hur nya normer som accepteras av flertalet skall utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Den 4 april identifierade deltagarna arbetsområden att gå vidare med och sedan dess har vi gett ut en enkät till kommunerna som visat att man inte varit redo att följa den nya lagstiftningen om uppställningsplatser för elsparkcylkar. Nu tar vi nästa steg för att vi tillsammans skall bli bättre på att hantera mikromobilitetens möjligheter och utmaningar.

Varför
För att sprida framgångsrika metoder och etablera samverkan för en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer.

För vem
I första hand de 23 kommuner som medverkar i satsningen Klimatneutrala städer 2030 som leds av Viable Cities samt de sex operatörer som är medlemmar i Nordic Mobility Association. Men andra kommuner, forskare, myndigheter, samarbetsorganisationer, kollektivtrafikhuvudmän och andra aktörer varmt välkomna.

Var och när
Tisdag 11 oktober kl 09.30-16.00 på Visual Arena, Lindholmen Science Park i Göteborg.

På agendan (se presentationerna nedan)
Under dagen hölls presentationer, samtal, workshop och paneldiskussioner om:

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta gärna Kent Eric Lång.