Skip to main content

Roundtable discussion on managing micromobility - the seventh meeting

Arranged by: 
Drive Sweden
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Save the date! More information coming soon.

Läs mer om projektet

man håller föredrag med en powerpoint framför en publik,

Nätverk Mikromobiliet

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer.