Skip to main content

New handbook for traffic strategic work from the Swedish Transport Administration

-
Online

What does sustainable accessibility mean and how are digital accessibility, land use, active movement, shared vehicles and own motorized vehicle woven together into a traffic strategy? This lunch webinar focused on the new manual that replaces the Traffic for an attractive city (TRAST) and was presented by the Swedish Transport Administration. 

Arranged by: 
Drive Sweden
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Over 20 years, Traffic for an attractive city (TRAST) has been developed and published in three editions. The handbook is a collaboration between Sweden's municipalities and regions (SKR) and the Housing Agency. Over the years, a number of enhancements have also been developed. Now a steering group with representatives from SKR, the Housing Agency and the Swedish Transport Agency has decided that the time is ripe for a review.

The meeting was held in Swedish. 

Ny handbok ersätter TRAST

Det nya materialet har förankrats i en bred referensgrupp och genererat en ny handbok. Den har fokus på tillgänglighet ur tre aspekter; rumslig närhet, fysisk mobilitet och digital tillgänglighet.

I boken beskrivs arbetssätt som ska främja hållbar tillgänglighet och som omfattar digital tillgänglighet, markanvändning, aktiv rörelse, delade fordon och i sista hand egen transport med motordrivet fordon. Dessa delar ligger till grund för att skapa en ny trafikstrategi.

Medverkande 

  • Mathias Wärnhjelm från Trafikverket berättar om den nya handboken.
  • Malin Andersson, programchef för Drive Sweden, leder panelsamtalet där Aaoko Raoofi, Västra Götalandsregionen deltar.

Läs om den nya handboken på Trafikverkets hemsida