Skip to main content

Lunch & Learn: 5G's impact for smart and high transport solutions

-
Online

What role does the new 5G network play in enabling smart and sustainable transport solutions and how can the new innovation program NorthStar contribute to accelerating research and development of 5G for new transport solutions? Through NorthStar, companies in the automotive industry gain access to a new 5G innovation hub loaded with the latest 5G technology such as network slicing and positioning.

 

Arranged by: 
Drive Sweden

NorthStar - an innovation hub

NorthStar is a joint venture between Ericsson and Telia. The program is primarily aimed at departments that work with innovation and research and development within the automotive industry and the transport sector. The aim is to make it easier for these companies to get access to the latest 5G technology. The first customer in the program is AstaZero, a full-scale test environment for road safety located outside of Gothenburg. The facility is the first of its kind in the world and is owned and operated by the research institute RISE, with partners such as Volvo Group, Volvo Cars, Veoneer and Scania.

The meeting will be held in Swedish.

Vid lunchseminariet medverkar AstaZero, som är den första aktören i innovationsprogrammet, och berättar om vilka möjligheter de ser med programmet samt hur deras kunder kommer kunna använda det specialutvecklade 5G-nätet, som är själva kärnan i NorthStar-programmet. Trafikverket medverkar och ger sin syn på 5G-teknikens möjligheter för transportsystemet.

Medverkande:

  • Magnus Leonhardt, Telia
  • Peter Janevik, AstaZero
  • Petter Åsman, Trafikverket
  • Malin Andersson, Drive Sweden's programchef


Välkommen att anmäla dig här!

Innovationsprogrammet NorthStar

NorthStar är en gemensam satsning av Ericsson och Telia. Programmet riktar sig i första hand till avdelningar som arbetar med innovation samt forskning och utveckling inom fordonsindustrin och transportsektorn. Syftet är att underlätta för dessa företag att få tillgång till den senaste 5G-tekniken. Första kunden i programmet är AstaZero, en fullskalig testmiljö för vägsäkerhet som ligger utan Göteborg. Anläggningen är den första i sitt slag i världen och ägs och drivs av forskningsinstitutet RISE, med partners som Volvo Group, Volvo Cars, Veoneer och Scania.

Vid lunchseminariet medverkade AstaZero, som är den första aktören i innovationsprogrammet, som berättade om vilka möjligheter de ser med programmet samt hur deras kunder kommer kunna använda det specialutvecklade 5G-nätet som är själva kärnan i NorthStar-programmet. Trafikverket medverkar och ger sin syn på 5G-teknikens möjligheter för transportsystemet.

Ta del av Telias och Drive Sweden's presentationer (pdf) 

Medverkande:

  • Magnus Leonhardt, Telia
  • Peter Janevik, AstaZero
  • Petter Åsman, Trafikverket
  • Stefan Myhrberg, Ericsson
  • Malin Andersson, Drive Sweden's programchef