Skip to main content

Drive Sweden Theme Area Meeting: Society Planning – Digital tuning measures

-
Online

As society becomes more connected and vehicles become smarter, our ability to use data and digital measures in the planning of the transportation system increases. This means that problems that previously required added capacity can be solved in new ways. In order to push things forward, the Swedish Transport Administration is now looking for municipal perspectives to solve traffic problems through digital tuning of existing systems. This, we want to discuss on September 28!

Arranged by: 
Drive Sweden
korsning med ljus från bilar som åker

(The meeting will be held in Swedish)

Med hjälp av digitala lösningar kan vi motverka köbildningar, optimera transporter och säkra miljön för alla aktörer som rör sig i transportsystemet utan att bygga om vägen. Möjligheterna är stora och vi kan redan idag nyttja tekniken, datakällor och smarta fordon för att genomföra stegvis förändring mot ett uppkopplat transportsystem.

Redan nu finns ett antal idéer för trimningsåtgärder som kommer att presenteras, men det behövs fler. Mer kunskap och insikter eftersträvas från Trafikverkets sida, speciellt i relation till tillämpning och regional och kommunal trafikproblematik.”

Ambition

 • Tillsammans vidga vår kunskap om nytänkande åtgärder för trafikproblematik
 • Öppna samtal för implementeringsnära digitala trimningar och hur Trafikverket kan stötta er på vägen dit
 • Samverka för att finna ett eller flera potentiella case som kan bana väg för en ny åtgärdsbank

Agenda

 • Uppdatering från Trafikverket
  Olof Johansson och Johannes Berg från Trafikverket om hur digitala trimningsåtgärder är ett prioriterat område i deras färdplan mot ett digitaliserat transportsystem och vilka möjligheter som finns att nyttja befintlig teknik, datakällor och samverkan för att optimera nyttan av befintliga system här och nu.
 • Perspektiv från en kommunal panel
  Ett par olika kommuner med olika förutsättningar ger sin syn och öppnar en dialog med Trafikverket om vad som krävs för implementering.
 • Workshop för att samla på case och åtgärder
  Vi jobbar tillsammans fram case för att jobba vidare på, kanske kan vi lösa något redan nu eller lägga grunden för spännande projekt. Vad vill vi och vad kan vi göra?

Deltagare

Vi samlar en mix av marknadskompetens och vill ha många perspektiv och insikter kring trafikproblematik på regional och kommunal nivå. Vi vill därav välkomna er, trafikplanerare och alla andra som arbetar nära dessa frågor att delta under temadagen.