Skip to main content

Drive Sweden on site in Almedalen

-
Almedalen

Drive Sweden is present at this year's Almedals Week to discuss how digitalized, automated, and shared mobility creates the sustainable transport systems of the future. Below, we list the seminars we are participating in. 

Peter Eriksson och Malin Andersson

Tisdagen den 25 juni, kl 9:00 deltar Malin Andersson i ett seminarium självkörande fordon i kollektivtrafiken arrangerat av Vy Buss AB på 2030-arenan.

Hur kan självkörande fordon bidra till hållbara resor med resenärens behov i fokus?

Arrangör: Vy Buss AB
Kl. 09:00 – 09:40

Självkörande fordon är del av lösningen för att öka det hållbara resandet. Med minskade utsläpp och ökad flexibilitet med resenärernas behov i fokus kan autonoma fordon på ett kostnadseffektivt sätt öka attraktionen för det kollektiva resandet. Så hur går vi från vision till verklighet? Tillsammans med aktörer i framkant av den moderna kollektivtrafiken diskuterar vi nästa steg för framtidens hållbara resande, där Sverige tar ledartröjan i att utveckla framtidens kollektivtrafik.

Se programpunkten i Almedalsveckans program >>

 

Kom till Teaterskeppet onsdagen den 26 juni, kl 8:30 och lyssna på Sustainable Innovation med fler som berättar om arbetet inom Business Model Lab!

Hur kan nya affärsmodeller driva omställningen?

Tid: 08.30 – 09.15
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Elektrifieringen av hela transportsystemet och delade fordon är helt beroende av skalbara affärsmodeller. Transportörer, åkerier, fordons- och systemleverantörer, laddoperatörer m fl behöver förstå sin egen roll i ett komplext system som har mycket lite gemensamt med gamla strukturer.

Se programpunkten i Almedalsveckans program >>

Malin Andersson

Malin Andersson

Drive Sweden
Program Director
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Drive Sweden
Chairman