Skip to main content

The collective mobility of the future - what are the obstacles and what new services are required?

-
Online

This webinar foucused on which factors govern people's choice of travelling and how we can work to influence norms and needs connected to travel.

Arranged by: 
Drive Sweden/K2
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

The event was held in Swedish. You can download the presentation from the Swedish website.

The way people travel has changed in recent decades as a result of new technology, expanded road and rail systems and socio-economic development. The pandemic made it clear that we can quickly change the way we organize our lives and the way we travel. During this webinar, we dive deeper into questions about how and why we travel the way we do - today and tomorrow. How can we work to influence the need for travel and our standards around travel?

Resvanor och personlig mobilitet ligger ofta till grund för människors beslut om hur de reser. Normen kring den privatägda bilen är stark och bilen associeras fortfarande med en högre grad av frihet och kontroll.

Vid det här webinariet kommer vi att undersöka om att dagens komplexa livspussel för många blir en ursäkt för att fortsätta bygga normen kring den privata bilen? Saknas det en tilltro till att faktiskt förändra dagens resemönster och styra om till andra transportalternativ?

Presentationerna och diskussionerna tar avstamp i studien “Hela resan” som är genomförd inom ramen för Trafikverkets regeringsuppdrag “Kombinerad mobilitet” samt WSPs rapport “Nya normer för resvanor och pendlingstrafiken”.

Föreläsare:

  • Charlotte Mattfolk, IAMA
  • Charlotte Leijon, Energimyndigheten
  • Katarina Graffman, Inculture
  • Björn Öhman, Bouvier Advisory
  • Karolina Pamp, Karolina Pamp AB
  • Maria Stenström, 2030-sekretariatet
  • John Hultén, föreståndare Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2).

Eventet arrangerades och leddes av Elias Arnestrand, Drive Sweden.

Webinariet är del av en serie som under våren 2023 gör nedslag i de fem fokusområden som beskrivs i rapporten Framtiden Kollektiva Mobilitet. Läs mer på radslaget.se