Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Interlink

(2017-2018) Projektet är riktat mot att optimera resursutnyttjandet av automatiska transportslag genom att koppla ihop och länka dem med befintlig kollektivtrafik.

Genom en logisk datakoppling mellan transportslag kan en samverkan möjliggöras, där molnbaserade transportfunktioner t.ex. ger rekommendationer kring autonoma fordons dynamiska avgångar kan skickas inom t.ex. Drive Sweden Innovation Cloud (DSIC).

Projektets syfte och mål

Inom projektet är ett arbetspaket riktat mot att bygga ett avancerat API för trafikdata vilket kommer möjliggöra logiska funktionaliteter samt förbereda integration av olika automatiska transportslag som används vid ett flertal test-siter runt om i världen, däribland Test Site Stockholm, där bl.a. AD-fordon kommer att driftsättas.

Vidare så inriktar sig projektet mot att utöka och lyfta trafikdatainnehållet inom DSIC med bästa möjliga GIS-och realtidsdata från RKTM för att bland annat förstärka förutsättningarna för testbädden, Test Site Stockholm. Projektet syftar även till att driftsätta en fullskalig testmiljö hos ITRL på KTH. Testmiljön kommer inte bara nyttjas och skapa värde inom detta projekt utan planeras bli en bestående miljö hos KTH för vidare innovationsarbete och kunskapsspridande inom KTH och Drive Sweden. I arbetet kring testmiljön kommer även integration av KTHs egna testfordon att ingå samt utnyttjande av teknik som bl.a. ligger till grund för den öppna tjänsten Livemap24.

Projektet har som mål att bidra till att optimera resursutnyttjandet av automatiska transportslag, samt förbättra förutsättningarna för Test Site Stockholm inom Drive Sweden.

För mer information, kontakta:
Alexander Seward
 info@veridict.com

Projektperiod:
2017-06-01 - 2018-08-31

Projektpartners:
Veridict AB, Kungliga Tekniska Högskolan