Skip to main content

Delad & kombinerad mobilitet

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

Drive Swedens målsättning är att användning av fordon effektiviseras och tillgänglighet till mobilitet och transport förbättras.

Kombinerad mobilitet, delningstjänster och en väl utvecklad kollektivtrafik möjliggör en mer individanpassad mobilitet. Vår rörelsefrihet blir då mindre beroende av tillgången till privat bil. När fordon delas utnyttjas de bättre, vilket kan leda till att färre parkeringsytor behövs.

Bärkraftiga affärsmodeller, god synlighet i stadsrummet, god kännedom om användarnas behov, uppkopplade resenärer och fordon samt digitala lösningar som harmoniserar och samordnar reseplanering, biljettköp, bokningar är viktiga faktorer för att kombinerad mobilitet ska bli användbar för alla.

Området mobilitetstjänster breddas och förändras snabbt när nya lösningar kommer på marknaden. Här har vi samlat projekt (och programaktiviteter?) som driver på utvecklingen och implementeringen i Sverige.

Projekt inom delad och kombinerad mobilitet

Foto som visar en trottoar med två tydliga skuggor av två cyklister

Mikro-Koll: delad mikromobilitet & kollektivtrafik

Projektet Mikro-koll syftar till att skapa ett komplement till den kunskap kring delad mikromobilitet, och dess samspel med kollektivtrafik, som finns idag. Målet med projektet är att skapa ökad...
En person som håller i sin cykel och samtidigt tittar på sin mobiltelefon

Mobilitetsplånbok

Idén om att kunna subventionera, betala och dela åtkomst till mobilitetstjänster på ett enkelt har testats i flera tidigare innovation- och forskningsprojekt. Flertalet dellösningar finns redan, men i...
Digitala verktyg för hållbar planering och hantering av delad mikromobilitet med hjälp av Big Data

Digitala verktyg för hållbar planering och hantering av delad mikromobilitet med hjälp av Big Data

Med detta projekt inrättas ett komplementärt och tvärvetenskapligt team för att i samverkan utveckla Big Data-utvärderingsmetoder, genomföra analyser som bygger på verkligheten samt utveckla verktyg...
Car in front of trees

Modernare biluthyrningsregler för en ökad bildelning

Projektet syftar till att modernisera biluthyrningsregelverket tillsammans med en bredd av relevanta aktörer för att förbättra tillgängligheten till delade bilar även på platser där de idag helt...
Bild med ett ungt par som håller i varsin elsparkcykel och står på en mindre stadsgata

Modulär och skalbar mobilitetshubb med laddning för delad mikromobilitet

Målet med projektet är att utveckla och testa en skalbar och modulär mobilitetshubb med stöd för laddning av delade elsparkcyklar. Syftet är att främja hållbar mobilitet och minska miljöpåverkan, samt...
Bilar köar på motorvägen i mörkret

Tjänsteskjuts

Vår hypotes har varit att köpta resetjänster med taxi istället för tjänstefordon har en rad fördelar -ekonomiskt, ekologiskt och socialt i en kommun. I denna förstudie har vi testat hypotesen och har...
Stadsbild där människor sitter på uteserveringar

ProMo - Proof of Concept for MaaS in Science Village

Syftet med projektet ProMo är att adressera nyckelfaktorer och skapa ett Proof of Concept för delad mobilitet i ett stadsutvecklingsområde som utgår från kundernas behov, utveckling av dynamisk...
Härnösand och dess ytterekanter. Photo by Peter van der Meulen on Unsplash.

Arbetspendling - beteendeförändring med digitalt stöd

Projektet syftar till att främja mobilitetstjänster anpassade för pendling mellan stadskärna och landsbygd. En del kan vara digital samåkningstjänst, en annan arbetspendling som samordningsfunktion.
En person som cyklar förbi en bil.

FlexGate

I de flesta nya bostadsområden planeras idag för ett så kallat mobilitetshus där olika mobilitetstjänster och möjlighet till parkering ska erbjudas. Men det är ofta en utmaning att få ekonomin kring...
Projekt Hållbar mobilitet som en förmån

Hållbar mobilitet som arbetsförmån

Mobility as a Service (MaaS) är en viktig del att få på plats för att möjliggöra ett hållbart resande. Syftet med denna förstudie var att sålla fram nya affärsmodeller, tekniska lösningar och digitala...
man håller föredrag med en powerpoint framför en publik,

Nätverk Mikromobiliet

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer.
Två självkörande fordon i stadsmiljöer. Foto: NEVS/CEVT.

Färdplan för hållbara mobilitetslösningar baserade på autonom körning i komplex stadsmiljö

Projektet (även kallat Färdplan autonom mobilitet) har handlat om att undersöka, definiera och inventera förutsättningar för autonom mobilitet. Projektet har bland annat undersökt vilka...
An autonomous vehicle from NEVS in an illustrated city. Photo: NEVS.

BASE - Brunnshög Automated Sustainable Electromobility

BASE mål är att främja en hållbar stadsutveckling med minskad stadsbilism, genom att förbereda för en delad autonom mobilitetstjänst som integreras med befintlig kollektivtrafik.
En busshållsplats.

Färdplan Färingsö

Syftet med färdplan Färingsö var att accelerera omställningen till morgondagens vision om uppkopplad, autonom, digitaliserad och hållbar kollektivtrafik för landsbygden.
Ett pictogram av bilar och resenärer. Foto: Göteborgs stad.

Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet (Eldsjäl 2)

Projektet, Eldsjäl II, utfördes mellan februari och juni 2022. Projektet avsåg att genom dialog mellan projektets partners samt andra intressenter identifiera vilka frågeställningar som är mest...
Illustration av en buss, ett tåg, en hand som håller en mobil och en människa

Lärdomar från tredjepartsförsäljning

Att kollektivtrafiken är ryggraden i ett hållbart “Mobility as a Service”-system (MaaS) är ett faktum och även en av slutsatserna i LIMA-rapporten från 2021.
busstation

Multi-Fleet Coordination and Collaboration - integrating vehicles and riders

(2022-2023) Svenska bussbranschen utgör en viktig och samhällsbärande funktion för Sveriges transportinfrastruktur och utgör en betydande resurs när det kommer till att ställa om till ett hållbart...
En person kör en bil. Foto: Daniel Andraski, Pexels.

Samordning av tjänsteresor med hyrbil

Projektet handlar om att ta fram ett sätt som möjliggör för företag att erbjuda en delad mobilitetstjänst med hög användaracceptans genom en digital samordningslösning för tjänsteresor med hyrbil...
uppkoppling till master

EVOLVE

(2022-2022) Projektet EVOLVE har arbetat med integration av olika autonoma transportsätt för bra samverkan i gemensamma uppdrag.
Bilar som användes i Delta. Foto: Kista Science City.

Delta

DELTA var en pilot för anropsstyrd kollektivtrafik med mindre fordon som syftade till att studera och förändra människors beteendemönster kring delade fordon.
En av Skövdebostäders bilar. Foto: Skövdebostäder.

Förstudie regulatoriskt växthus om biluthyrningslagen

Projektet har undersökt vilka regeländringar som behövs för att kunna förenkla för uthyrning av tjänstebilar till privatpersoner och har utgått från ett fall där Skövdebostäder vill hyra ut sina bilar...
Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

MaaS for Sustainable Cities

Målet är att dra nytta av de möjligheter som finns kopplade till visionen om kombinerad mobilitet, eller Mobility as a Service (MaaS). Projektet driver aktiviteter för att säkerställa att nyttor med...
En bil färdas i en dimtäckt skog.

Smart landsbygd

Projektet ”Smart Landsbygd” är ett strategiskt projekt vars syfte är att utforska landsbygdens utmaningar och behov utifrån en samhällssystemisk ansats med särskilt fokus på transporter.
Drive Sweden Policy Lab presenteras på Drive Sweden Forum 220908.

Drive Sweden Policy lab 2021/2022

Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.

Event inom delad och kombinerad mobilitet

-
Online
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Lunch & Learn: Västtrafiks strategi för delade självkörande fordon

Västtrafik har arbetat med frågan hur man som kollektivtrafikhuvudman bäst tar tillvara på...
-
Online
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Lunch & Learn: Trafikverkets regeringsuppdrag Mobilitet som tjänst och kartläggning av effektmodeller för kombinerad mobilitet

En utmaning är att det är svårt att bedöma nyttan av mobilitetstjänster. Det saknas framförallt...
-
Online
Man driving a car

Temamöte: samåkning

Samåkning har stor potential att minska antalet fordonsrörelser och därigenom kraftigt minska CO2...
-
Zoom
Hållplats 2023 - utan banner

Hållplats 2023 – reflektioner och insikter för att öka det hållbara resandet

Runt 180 personer deltog i mötet när Västtrafik presenterade insikter och erfarenheter från sin...
-
Online
Fyra personer sitter vid ett bord och diskuterar

Regleringar och policies som främjar kombinerad mobilitet

Det här temamötet summerade vad som hänt sedan 2020 kopplat till policies och regelverk och...
-
Online
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Framtidens kollektiva mobilitet: Nya resvanor med mer individanpassade tjänster

Det finns ett ökat behov att förstå resenärers och kunders behov i syfte att utveckla...
-
Online
Deltagarna under Drive Swedens Lunch & Learn 24 mars 2023.

VIDEO: Insikter från införandet av tredjepartsförsäljning av kollektivtrafikbiljetter

Det här Lunch & Learn webinariet handlade om hur det gick när Trafikförvaltningen i Stockholm (SL)...
-
Online
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Framtidens kollektiva mobilitet – var sitter knutarna och vilka nya tjänster behövs?

Drive Sweden/K2
Detta seminarium handlade om vilka faktorer som styr människors val av resor och hur kan vi arbeta...
-
Online
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Framtidens kollektiva mobilitet - Förändrade former för organisation och finansiering

Drive Sweden/K2
Om vår kollektivtrafik omformas till att bli en bredare kollektiv mobilitet – hur behöver då...
-
Online
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Framtidens kollektiva mobilitet – En omdefinierad roll för kollektivtrafiken

Drive Sweden & K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Vad är kollektivtrafik idag och imorgon? Den 26 januari 2022 dök vi ner i frågan om...
-
Online
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Workshop: Hur utformar vi framtidens kollektiva mobilitet?

Drive Sweden, Viable Cities & K2
Kan kollektivt resande hjälpa oss i arbetet med att våra städer ska bli klimatneutrala och hur kan...
-
Online
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Drive Sweden Lunch & Learn: Från kollektivtrafik till kollektiv mobilitet

Drive Sweden
Välkommen att ta del av slutsatserna från den nya rapporten Framtidens kollektiva mobilitet, som...
-
Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

Kan ett nationellt biljettsystem bidra till framväxten av nya mobilitetstjänster?

Välkommen till ett webbinarium som utforskar Trafikverkets nya uppdrag att föreslå stöd till...
-
Online
cyklar uppradade på gatan

Städers arbete med kombinerad mobilitet

Varmt välkomna till ett webbinarium om digitala tjänster som underlättar delad och kombinerad...
-
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Lindholmenspiren 3-5, Göteborg
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Elsparkcyklar - en del av morgondagens hållbara transportsystem?

Hanteringen av dagens elscootrar ger oss viktiga ledtrådar till hur vi kan använda offentlig-privat...