Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Studie av kommunikationsbehov vid interaktion mellan lastbilar och omgivande trafik vid konvojkörning

I framtiden kommer platoonkörning med stor sannolikhet bli vanlig på svenska vägar och potentialen för bränslebesparing i transportsektorn är stor. 

Detta projekt kommer utreda kommunikationsbehovet mellan lastbilar i platoon och omgivande trafik i syfte att bibehålla fördelarna med platooning i så många trafiksituationer som möjligt. 

Mål för projektet:

  • Utifrån bränslebesparingsdata från European Truck Platooning Challenge (ETPC) bedöma nyttan med att undvika att platoonen bryts upp genom ändamålsenlig kommunikation med omgivande trafik
  • Kartlägga och följa upp erfarenheter från tidigare platooningprojekt med avseende på interaktion med omgivande trafik
  • Ta fram behov och kravställning m.a.p. kommunikationsbehov för extern signalering för fordon som ingår i en platoon
  • Definiera use-cases och utvärderingskriterier för framtida utvärdering 

Projektet löper 1 oktober 2016 – 31 mars 2016

Projektpartners:
Viktoria Swedish ICT, Scania CV, AB Volvo

För mer information om projektet, kontakta:
Cristofer Englund
Viktoria Swedish ICT
Lindholmspiren 3A
417 56 Göteborg

E-post: cristofer.englund@viktoria.se
Telefon: +46 708 560 227