Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Interlink

Projektet är riktat mot att optimera resursutnyttjandet av automatiska transportslag genom att koppla ihop och länka dem med befintlig kollektivtrafik. Genom en logisk datakoppling mellan transportslag kan en samverkan möjliggöras, där molnbaserade transportfunktioner t.ex. ger rekommendationer kring autonoma fordons dynamiska avgångar kan skickas inom t.ex. Drive Sweden Innovation Cloud.

Projektets syfte och mål

Inom projektet är ett arbetspaket riktat mot att utveckla nya gränssnitt för trafikdata vilket kommer möjliggöra logiska funktionaliteter samt förbereda integration av olika automatiska transportslag. Vidare inriktar sig projektet mot att utöka och lyfta trafikdatainnehållet inom Drive Sweden med bättre GIS-och realtidsdata från RKM, med avsikt att bland annat förstärka förutsättningarna för testbädden, Test Site Stockholm. Projektet syftar även till att driftsätta en testmiljö hos ITRL på KTH. Testmiljön kommer inte bara nyttjas och skapa värde inom detta projekt utan främja vidare samverkansprojekt och kunskapsspridande mellan parterna och inom Drive Sweden. I arbetet kring testmiljön kommer även integration av KTH:s egna testfordon att ingå samt utnyttjande av teknik som bland annat ligger till grund för den öppna tjänsten Traze. Projektet har som mål att bidra till optimerat resursutnyttjandet av automatiska transportslag, samt förbättra förutsättningarna för Test Site Stockholm inom Drive Sweden.

 

  • Projektperiod: 2017-06-01 - 2018-08-31

Projektpartners:
Veridict AB, Kungliga Tekniska Högskolan 

För mer information, kontakta:
Alexander Seward

Veridict AB

Email: info@veridict.com