Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Datadriven policyutveckling

I och runt trafiksystemet i Sverige genereras stora mängder data och information, från en mångfald av källor, som idag inte utnyttjas. På trafikverket ser man en potential att använda detta ekosystem av data för planering, underhåll, trafikledning, uppföljning och strategiarbete. 

Projektet utvecklar nya metoder för att samla in och analysera data, simulera/utforska policyalternativ, använda molninfrastruktur och integrera datatjänster och verktyg, och involvera intressenter i policyarbetet.

Projektet utgår från områden där ny teknik har möjlighet att främja utveckling i linje med de trafikpolitiska målen för Sverige men där nuvarande policy behöver utvecklas för att realisera den nya tekniken.

Idén med projektet är att använda konkret metodutveckling - kopplade till persontransporter, godstrafik eller yrkestrafik i staden - också ta ett första steg för att beskriva hur trafikmyndigheter på en generell nivå kan samordna och experimentera med datadriven policyutveckling.

Metod:
Arbetet bedrivs i huvudsak med fallstudieorienterade workshops. Förutom direkt kunskapsöverföring under arbetet kommer lärdomar för varje enskilt fall att sammanställas tillsammans med generella behovsbilder och möjligheter.

Under projektet kommer metoder tas fram och provas för att:

  • analysera data, simulera/utforska policyalternativ
  • använda molninfrastruktur och integrera datatjänster och verktyg, och
  • involvera intressenter i policyarbetet (insamling, analys, simulering/utforskning och uppföljning).

Projektet löper 1 september 2017 - 30 september 2018 
 

Projektpartners:
Vinnova, Formas, Energimyndigheten, IBM och Trafikverket.
Projektet leds av RISE Viktoria.

Läs mer här

För mer information, kontakta:
Birger Löfgren, PhD
RISE Viktoria
Lindholmspiren 3A
417 56 Göteborg

E-post: birger.lofgren@ri.se
Telefon: +46 736 85 10 10