Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

ART- Autonomous Refuse Trucks

Projektet avser att undersöka och analysera nuvarande trender och förutsättningar för halvautomatiserade och/eller helautomatiserade lastbilar och robotar i urbana miljöer inom avfalls- och återvinningsområdet för verksamheter både i Sverige och övriga Europa.

 

Projektets syfte och mål

Projektet har som syfte att undersöka och analysera nuvarande förutsättningar och trender för halvautomatiserade och/eller helautomatiserade lastbilar och robotar i urbana miljöer inom avfalls-och återvinningsområdet för verksamhet både i Sverige och övriga Europa. Vidare är syftet med projektet att lägga grunden för ett fortsättningsprojekt och en större pilot tillsammans med flera slutkunder för autonoma fordonsfunktioner och kopplade tjänster. En delmängd i detta arbete är att under projektet identifiera samarbetspartners och forma konstellationer för fortsättningsprojektet.

Det övergripande målet med projektet är att bidra till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar avfallsinsamling såväl nationellt som internationellt. Det specifika målet för projektet är att leverera lösningsförslag som skall öka trafiksäkerhet, förbättra arbetsmiljö samt förbättra lönsamheten för aktörerna i branschen. Projektet har också för avsikt att identifiera vilka områden inom avfallshantering som är mest intressanta för automation och vilka tjänster som kan knytas till olika teknologier.

  • Projektperiod: 2016-06-01 - 2017-02-10
     

Projektpartners:
Högskolan i Skövde, Volvo Technology AB, Geesink Norba, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

För mer information, kontakta:
Anna Syberfeldt
Email: anna.syberfeldt@his.se
Telefon: 0500-448577