Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

AD Aware Traffic Control

Projektet hanterar en digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden. Inom projektet kommer utredas möjligheter och utmaningar för trafikreglering till städer och regioner, inklusive förslag på roller och ansvarsmodeller för involverade aktörer (OEM, myndigheter mm).

Projektbeskrivning

Inom projektet kommer även gränssnitt föreslås och implementering av informationsflödesmodul för implementering i molnbaserad miljö, där information från ett flertal olika publika och/eller privata källor kan samlas upp och konsolideras.

Funktionalitet för dynamisk reglering med hjälp av beslutsstödsmodeller av enskilda självkörande fordon utvecklas med interface for myndighet att stänga av vägar, ge dynamisk vägledning och hantering av akuta situationer. Funktionsmodulen ska vara möjlig för vidareutveckling av kommande tilläggsfunktioner som skulle kunna vara dynamiska trafikljus, avancerad väderinformation eller samordning med utryckningsfordon.
Den grundläggande funktionaliteten ska vara möjlig att demonstrera i början av 2017, men inte färdig utvecklad i skarp bilmiljö. Övriga leveranser är rapport med möjligheter och utmaningar för trafikkontroll av självkörande fordon, samt förslag på roller och ansvarsmodeller, inkluderande funktionalitet och interface för myndighetsbaserad trafikkontroll.

aware_mocell.png

Systemkonceptet har en tydlig nationell och internationell räckvidd och därmed i förlängningen vara användbart för piloter i alla delar av landet, samt piloter internationellt för självkörande fordon. Projektet baseras på investeringar som redan är gjorda inom ramen för pågående projekt och program, som t.ex. Drive Sweden och Drive Me.

  • Projektet löper 11 november 2016 – 6 juni 2017
  • Total projekt budget: 24280 ksek (2016, 2017)
    Total Drive Sweden finansierad budget: 12060 ksek (2016)                     

Projektpartners:
Volvo Car Corporation
Ericsson
Carmenta
Trafikverket
Göteborgs Stad

Ladda ner slutrapporten för AD Aware Traffic Control

skarmavbild_2017-08-29_kl._10.57.19.png

För mer information om projektet, kontakta:
Coordinating organisation: Volvo Car Corporation
Project leader:  Jesper Gunnarson

E-post: jesper.gunnarson@volvocars.com
Mobil:  +46-703-593459