Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Samordnat och avancerat förarstöd

(2018-2019) Projektet kommer att genomföra försök med ett centralt molnbaserat trafikledningssystem som sammanställer information och samordnar informationsutbytet med och mellan uppkopplade fordon.

Projektet kommer att använda och utöka plattformen AD Aware Traffic Control för att samla in och analysera hur trafik- och fordonsrelaterad data kan utnyttjas för att samordna och förbättra informationsutbytet mellan olika typer av uppkopplade fordon tillsammans med olika fordonsaktörer.

Systemet kommer att vara uppkopplat mot såväl självkörande fordon (Volvo Cars AD-fordon) som sådana utrustade med avancerat förarstöd (CEVT ADAS-fordon). Arbetet kommer att bygga vidare på den molnbaserade plattform som tagits fram i projektet ”AD Aware Traffic Control” och kompletterades under projektet ”AD Aware Traffic Control – Emergency Vehicles”.

Projektet använder den teknik som finns i Drive Sweden Innovation Cloud och dess resultat kommer att integreras i innovationsplattformen för framtida användning.

Syfte

Projektets syfte och mål är att

  • Studera och demonstrera en molnbaserad lösning för säker delning av trafikkritisk information mellan olika fordonsaktörers uppkopplade fordon, samordnad via en central molnplattform.
  • Utforska och utvärdera hur samordnad användning av trafikkritisk information mellan flera fordonstillverkare kan bidra till förbättrad trafiksäkerhet

Projektet syftar också till att bl. a. studera och demonstrera följande:

  • Hur ett koordinerat informationsutbyte av data mellan en central trafikledning och parallellt styrda flottor av uppkopplade fordon från olika fordonstillverkare kan göras på ett säkert och standardiserat sätt
  • Lämpliga metoder för att behandla känsligt data på ett för parterna acceptabelt sätt, och enligt gällande lagstiftning, men ändå vara så detaljerat att effektiv trafikledning kan genomföras
  • Hur tillgängliga internationella standarder kan användas för informationsutbytet

Sammanfattning

Projektets mål är att studera och demonstrera en lösning för säker delning av trafikkritisk information mellan olika fordonsaktörers uppkopplade fordon, samordnad via en central molnplattform.

skarmavbild_2019-02-26_kl._11.42.22.png

Projektperiod:
2018-11-01– 2019-12-23

Mer information:
AD Aware Traffic Control                                
AD Aware Traffic Control – Emergency Vehicle Information
Läs en kombinerad slutrapport här

Projektpartners:
Carmenta, Volvo Cars, CEVT, Ericsson, RISE

Kontakt:
kristian.jaldemark@carmenta.com