Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

LIMA

LIMA är ett mobilitetsprojekt för alla som jobbar på och i närheten av Lindholmen. I en pilot, som samlar olika transportslag och parkering i en smart tjänst, är LIMAs syfte att förenkla lokala och regionala resor, öka framkomligheten på Lindholmen och bidra till en mer hållbar stad.

Läs mer på projektets webbplats

Bakgrund 

Projektet är en del av samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden. Projektet kommer att utveckla och testa en smart, delad mobilitetstjänst på en utvald pilotgrupp av 1000 personer som jobbar på Lindholmen.

Omfattning 

LIMA kommer att involvera 1000 anställda i en storskalig pilot som innehåller kombinerad mobilitet och inkluderar nya koncept för bildelning och en övergripande systemoptimering med hjälp av AI. Dessutom ingår konceptutveckling av en Mobility Hub, som en fysisk samlingsplats för lokala transporter, och utvärdering av såväl beteendeförändringar bland projektets resenärer som affärsmodeller och samhällseffekter.

Projektet skall leverera en heltäckande, skalbar lösning för mobilitet för anställda och företag som under projektet testas och utvärderas på Lindholmen Science Park i Göteborg. 

Finansiering

Satsningen omfattar 58 miljoner kronor där ca 22,9 miljoner finansieras av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA och resterande del av deltagande parter.

 

Projektperiod:
2018 till 2020.

Projektpartners:
Lindholmen Science Park, IUS Innovation, Ubigo, RISE, Smart Resenär, Ericsson, Veridict, Carmenta, Viscando, Snapp Car, Move About, Holmgrens Bil, Göteborgs Stads Parkering AB, Västtrafik, Älvstranden Utveckling, OkQ8, Karlastaden, Atrium Ljungberg, Chalmers.

Kontakt:
Sofia Löfstrand, Lindholmen Science Park
sofia.lofstrand@lindholmen.se