Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

KRABAT

Självkörande, elektriska och delade fordon har potential att revolutionera sättet som vi förflyttar oss på i våra städer. Om detta införs på rätt sätt, med tekniken satt i ett samhällsperspektiv, så kommer det att generera stora positiva effekter på, förutom säkerhet och miljö, även på framkomlighet och totalkostnad för samhället.

Uppdraget till KRABAT från Regeringens Samverkansprogram ”Nästa Generations Resor och Transporter” är att driva ett projekt avseende Självkörande, elektriska och delade fordon i en systemlösning, som kan driva Sverige mot en omställning av transportsystemet. För att implementera detta i stor och full skala så krävs enorma investeringar från alla inblandade aktörer, men demonstrationer och verklighetsförankrade piloter är initialt kritiska för att skapa ett sug bland användarna att radikalt förändra sättet på vilket man hittills löst sin mobilitet. Och detta är vad KRABAT vill åstadkomma.

KRABAT omfattar sex delprojekt

 • Två av dem syftar på att driftsätta helautomatiska och elektrifierade minibussar i verkliga tillämpningar;
   
  • I Stockholm är Nobina projektledare för Autopiloten
   Läs mer
    
  • Shared Shuttle Services (S3) drivs i Göteborg av RISE
   Läs mer
    
 • Volvo Bussar arbetar i ett delprojekt med att effektivisera befintliga elektrifierade stadsbussar med hjälp av automatiserade funktioner som t.ex. automatisk hållplatsdockning, busståg och automatisk rangering.
   
 • Volvo Cars jobbar med Hertz och andra för att möjliggöra en bildelningstjänst genom nya tekniska och affärsmässiga lösningar.
   
 • Ett delprojekt jobbar med att koppla upp ett antal trafiksignaler till Drive Sweden’s Innovation Cloud för att möjliggöra optimering av uppkopplade och automatiska fordon.
   
 • Det sista delprojektet, Policy Lab, jobbar med att hitta och prova innovativa lösningar på regelverksfrågor, när befintliga lagar skapar hinder för utnyttjande av ny teknologi och nya affärsmodeller.

KRABAT är en del av Regeringens samverkansprogram ”Nästa Generations Resor och Transporter” och finansieras till delar av  Vinnova genom Drive Sweden.