Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

KOMPIS

Målet är ett samhälle som erbjuder ”kombinerad mobilitet som tjänst”, dvs möjligheten att på ett samlat sätt köpa sina resor eller transporter från punkt till punkt.

Transportmedlen växlar mellan t.ex. framtidens autonoma fordon, kollektivtrafik, bil-pooler och hyrcyklar och den gemensamma principen är delade resor, effektivt energiutnyttjande och smidiga övergångar. Förändringen är radikal och kommer att kräva en kulturförändring där delad mobilitet blir den nya normen, inklusive delade biltransporter.

Syftet med KOMPIS är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige, också ibland kallat Mobilitet som tjänst – MaaS, genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för utveckling och implementation av KM-tjänster som bidrar till uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen. Projektet ska koordinera, stimulera och övervaka förverkligandet av färdplanen för Kombinerad Mobilitet som tjänst, under en första period (2017-2020) utan att göra anspråk på att äga, eller driva några ingående aktiviteter.

Detta gör KOMPIS:

  • Samordnar, utvecklar och förvaltar Färdplanen för Kombinerad mobilitet som tjänst
  • Identifierar och bedriver piloter inom policy- och regelområdet
  • Stöd till piloter och uppskalning av mobilitetstjänster
  • Stöd till kollektivtrafiken för digitalisering av biljettutbudet
  • Samverkan för MaaS-ekosystemets alla aktörer
  • Verktyg för utvärdering av effekter och konsekvenster för hållbarhet
  • Support, information och kunskapsspridning om MaaS och Kombinerad mobilitet

Projektets webbplats

KOMPIS är initierat av Regeringens samverkansgrupp för Nästa generations resor och transporter, och är ett projekt under Drive Sweden, finansierat av Vinnova.

Webbplats: https://kompis.me