Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Om Drive Sweden

Drive Sweden arbetar mot en vision där Sverige tar en ledande roll i att skapa framtidens mobilitetssystem för människor och gods som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla. Vi bidrar till en sådan utveckling genom att testa, demonstrera och bidra till möjligheter att implementera effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar. 

Ett strategiskt innovationsprogram 

Drive Sweden är ett av sjutton Strategiska Innovationsprogram (SIP). Drive Sweden befinner sig nu i femte verksamhetsåret, av vad som förväntas att bli ett tolvårigt program och har en väsentlig statlig delfinansiering som stöd till olika projekt.

De strategiska innovationsprogrammen finansieras via Vinnova, FORMAS och Energimyndigheten. Lindholmen Science Park AB är värdorganisation för Drive Sweden.

Vart tredje år genomför finansiärerna en utvärdering av de strategiska innovationsprogrammen. 2018 var det  dags för den första utvärderingen för Drive Sweden, tillsammans med Medtech4Health, InfraSweden2030, RE:Source och Smart Built Environment. Den 30 november publicerades utvärderingen, där fokuset ligger på etableringen av programmen.

Läs den här 

Mål

Drive Swedens mål är att gemensamt skapa förutsättningar för, samt demonstrera, nya mobilitetslösningar för människor och gods som möjliggörs genom ett uppkopplat, automatiserat och delat vägtransportsystem. 

Syftet med detta är att skapa ett mer hållbart samhälle och därmed också kraftfullt bidra till de transportpolitiska målen. 

För att få detta att hända krävs ett aktörsövergripande arbete mellan näringsliv, samhällsaktörer och akademi. Drive Sweden har idag omkring 150 partners som tillsammans bidrar till Drive Swedens mål.

Här finner du Drive Swedens partners

Drive Sweden utblick

Drive Sweden har utvecklat en utblick som visar vad vi gemensamt tror kommer att hända i framtidens transportsystem fram till 2030.

För att nå vår vision; att driva utveckling mot ett transportsystem som är uppkopplat, delat och automatiserat, vilket är möjliggörare för ett hållbart samhälle och stärkt svensk konkurrenskraft, är det nödvändigt med en stegvis förändring. Insatser inom tjänster, digital infrastruktur, samhällsutveckling, policyförändringar, fordon och transportsystemforskning kommer att genomföras på ett integrerat sätt som garanterar att Sveriges framtida mobilitet är hållbar, säker och effektiv samtidigt som den är attraktiv. Dessutom är involvering av användarna helt avgörande. Under de kommande åren kommer denna plan att uppdateras regelbundet när vi följer upp hur utvecklingen går framåt.

Se vår framtidsutblick här

ds_outlook_1580_0.png

Läs mer om partners i Drive Sweden

Läs mer om Strategiska innovationsprogram

Läs mer om Regeringens Samverkansprogram

Här kan du se filmer från Drive Sweden

Kontakt

Sofie Vennersten, programchef Drive Sweden, +46 (0)72-536 97 95, sofie.vennersten@drivesweden.net