Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Policyutveckling

Ny innovation riskerar att inte komma till användning eller försenas på grund av gamla bestämmelser. Men nya lösningar för digital mobilitet driver alla typer av regelverk till att ändra, anpassa, förtydliga och göra nya definitioner. Därför vill Drive Sweden vara en plattform för samarbete mellan intressenter kring utveckling av policyer och regler för nya samverkande, uppkopplade och automatiserade mobilitetslösningar.

Den rättsliga ramen kring mobilitet och uppkopplade tjänster är inte alltid lika aktuell som tekniken – och inte heller lika snabb. Transportlösningarna som behöver innovation inom de olika regelverken är till sin natur mycket breda. Exemplen är många inom bland annat bildelning och integritetsproblem som påverkar både kontrolltorn och dagens tjänster som biluthyrning samt självkörande och förarlösa system. Smarta och integrerade supporttjänster måste tas fram, precis som att policyer som stödjer exempelvis nödvändig delning av data måste implementeras.

I ett försök att knyta innovation och reglering närmare varandra har Drive Sweden arbetat med ett policylabkoncept inom KRABAT-projektet och kommer att fortsätta underlätta för samarbete mellan intressenter – intressenter som vill och/eller har möjlighet att ändra policyer.

Viktigt i denna fråga är de europeiska och internationella sammanhangen. Utan insyn i dessa kan innovation inom mobilitet bli lidande. Det är därför vi håller oss uppdaterade och involverade i internationellt samarbete.

Vill du veta mer?

Kontakta våra ansvariga för policyutveckling.

kent_eric_0.jpg
Kent Eric Lång, RISE
kent-eric.lang@ri.se

sofia_granath_0.png
Sofia Granath, Wireless Car
​sofia.granath@wirelesscar.com

Pågående projekt

Projekt

 • Drive Sweden Policy Lab Läs mer

  (2019-2020)
  Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.

Avslutade projekt

Projekt

 • Datadriven policyutveckling Läs mer

  (2017-2018)
  I och runt trafiksystemet i Sverige genereras stora mängder data och information, från en mångfald av källor, som idag inte utnyttjas. På trafikverket ser man en potential att använda detta ekosystem av data för planering, underhåll, trafikledning, uppföljning och strategiarbete.

 • PLATT Läs mer

  (2018-2019)
  För att möta dagens utmaningar kring teknikutveckling i relation till existerande regler och lagar behöver offentliga och privata aktörer se varandras perspektiv för att hitta hållbara lösningar. Projektets syfte är att utforska den utmaningen inom försöksverksamhet för självkörande transporttjänster.